Les toques blanches du monde

Gaetan Biesuz

Patina Hotels & Resorts

Poste : Chef Executif

Etablissement : Patina Hotels & Resorts

Lieu : Singapour, Singapour